tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A redneck woman tell you to come back to where you are when you are leaving, and then asking if you heard her.
Bye, Ya'll come back now! Ya hear?
viết bởi petrabaye 18 Tháng tư, 2011