tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A totally Awesome BAMF
Yo he is such a yachera
viết bởi Zak_the_NiNJ@ 18 Tháng năm, 2008

Words related to Yachera

awesome ballin' bamf pimp uber