tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
you a gay ass nigga
its mostly used to post things on facebook or myspace its basically a acronym.

breh Yagan all day. no joke
viết bởi Nathan Christian pelcepcion 06 Tháng mười, 2010