tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The most evil, mean, demonic girl's name. Ever.
Guy1: Dude that's Yamilexi over there.
Guy2: Woah dude, she's evil
viết bởi Joseph3 24 Tháng mười, 2010