tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An orgasm relating to yarn, knitting and the like.
When Petala walked into the yarn store, his eyes lit up with a yarngasm.

"Damn P-tat$, that sweating you knitted gave me a yarngasm.
viết bởi lesbiandinosaur 03 Tháng mười một, 2010