tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Something noobs comeback with when you say Nope.avi
Jack432: You fucking suck at this
Darkskull322: Nope.avi
Jack432: Yeah.avi
Darkskull322: ...wat?
viết bởi CNNK_Eric 29 Tháng mười hai, 2011