tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Code word for weed
1. Is we gon' smoke da yemb?
2. You down for da yemb?!
viết bởi Jooleein 18 Tháng mười một, 2008

Words related to Yemb

ganja grass herb hippie marijuana weed