tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
(n) Spanish term for cannabis, sometimes used as english slang.
Wanna go spark a bowl of yerba?
viết bởi HippyCrack 11 Tháng ba, 2004
 
2.
its slang in spanish for weed / marijuana
hey ese i got the yerba homie.
viết bởi sv_vineland_boys_gang 15 Tháng chín, 2007