Top Definition
A different form of the word 'yes'. Much like the less formal 'yea', this word expresses confirmation, but it also expresses approval.

'yea'= yes

'yeya'= yes, I like
Tommy says "man they only have mango colored igloves left, damn"

Sasha says "mango is my favorite color! yeya"

Pronounciation: yeya= yay+u(the u as in 'up')
viết bởi MaWabe 22 Tháng mười hai, 2010
a Greek grandma who doesn't know how to communicate with words, but can communicate with facial expressions.
My Yeya can't talk in English, but I still love her!
viết bởi Kayla Walsh 29 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×