tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Most awesome person you'll ever meet
ymer hacim krats
viết bởi striperpoles 14 Tháng chín, 2010