tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Short for "You Fucking Bastard with a Small Penis"
Kieran, Yofubwismap!
viết bởi makit 20 Tháng một, 2004

Words related to Yofubwismap

bastard fucking penis