tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A province of Indonesia. But also as a city inside. Located in Java island.
I live in Yogyakarta.
viết bởi veeta 06 Tháng ba, 2011