tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
is cooooooooooool
Me: Yohaly !
Friend: you rock!
viết bởi Yohaly(; 30 Tháng chín, 2011