tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Something that is too much for one to handle.
That was a super crazy Yohistopher.
viết bởi Jumba12321 25 Tháng một, 2010