tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
noun.
1) something that Steve Yohman would do/say
2) something really stupid relating to a person
Bill pulled a Yohman by tripping over the crack in the sidewalk.
viết bởi Matt Robenolt 30 Tháng mười hai, 2004