tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
You only live once mixed with a Disney movie
YOLOMATATA
viết bởi Theweekendshowlover 29 Tháng năm, 2012