tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
When everyone shuts the hell up and yolo's quietly.
Finally, some yolonation so I can sleep!
viết bởi A Really Bored Friend 21 Tháng mười một, 2012