Top Definition
Pronunciation: Yoooow KKKaaayyy....

A sarcastic response to a stupid comment or action to show your disatisfaction in them.
"I don't want rice on my Chipotle"
"Yoo K"
#ok #your gay #stfu #wow #die #are you serious #no way
viết bởi Pants69 18 Tháng hai, 2007
Someone who says something foul, sick and grimey that its also an obvious lie
Rapper: I fuck yo momma anus up.., and she still aint shuttin up!!

Me: A hell naw, fuck that! That nigga a yook
#yook #fucked #up #damn #five
viết bởi Multiversor 03 Tháng tư, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×