Top Definition
A Yosser's Dozen is 9, three less than a standard dozen, and four less than a baker's dozen. The oldest source for the expression "Yosser's dozen" dates to the 21st century in one of Texas' largest suburban areas. Yusuf Khan was known to exclaim, "4 Dozen? That's like 36!", creating the phrase, Yosser's Dozen.
Hey dude, pass me about a Yosser's Dozen worth of eggs bro!

Oh man, I overdosed on a Yosser's Dozen of marijuana pills.

I bought a Yosser's Dozen loafs at the bakery yesterday.
viết bởi Sensualtomato 01 Tháng tám, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×