Top Definition
Verb:1. The act of beating up someone and leaving them with a black eye
2. The act of getting beat up by someone and being left with a black eye
1. A bully yosting another kid.
2. “Did you see when they yosted that kid!
viết bởi Lg_Tiburon 08 Tháng mười một, 2009
1. To talk about spending money frivilously. 2. To complain about; bitching. 3. To avoid one's duties at work or at home.
1. Ed was yosting again today; he was talking about buying a new car with a trailer hitch to move that new boat he's going to buy.
2. Stay away from Carl today, he's yosting about his wife again.
3. I'm not doing any work today; I'm just yosting.
viết bởi Mike Lowry 23 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×