tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Fake Yoshi.
Isn't Yoshi spelled Yoszhi? That guy spelled Yoshi wrong. What's next, Wario and Waluigi!? Oh wait.
viết bởi Yoszhi 11 Tháng bảy, 2009

Words related to Yoszhi

fake luigi mario waluigi wario yoshi