tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To have been farted upon
Ha Ha, you got shot.
viết bởi One Sexy Filipino 13 Tháng mười, 2005