tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Let's bang
Girl: "How do i look?"
Guy: " You got me straight trippin' boo!"
viết bởi pisky 28 Tháng ba, 2003