tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Annoying refrain repeated by new parents
Elaine, you gotta see the baby!
viết bởi Genku 29 Tháng bảy, 2003