tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Do you understand (that)?
Don't encourage the trolls! You got that?
viết bởi Light Joker 26 Tháng năm, 2005
 
2.
Asking for something from your boy...money, chronic or a video game.
"...what's up dawg, you got that?"
viết bởi teknolife 05 Tháng tám, 2005