tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Vagina. A disease infected female reproductive organ.
she's got a crispy youghurt trough, mate
viết bởi I BLOCK TROUGHERS SOC 22 Tháng chín, 2010