tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
nice girl who dosent talk until i leave highschool
Pereira yuleisy
viết bởi davidtarzan bruh 20 Tháng tám, 2011