tìm từ bất kỳ, như là turnt:
 
1.
a fugly slut
that girl is such a Yulene
viết bởi asdfghjklkjh 14 Tháng năm, 2012