tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Bad luck around Christmas.
Yo, dude, someone took a dump on your drivers seat. Shoulda locked your doors.

What a yuletide dick in the ass!
viết bởi deincredibles 14 Tháng mười hai, 2010