Top Definition
(v.) to make sexual grunts or other noises due to a non-sexual act
Brian: Yurg for me Win!
Win: Ohhhhhhhhh!!!!!!!

Kyle: Stop Yurging the Marimba
viết bởi ShmurpleJammer 06 Tháng năm, 2011
1.) A word used to express absolutely any form of emotion, be it extreme or minor. Sadness, anger, confusion, joy, no emotion, or even arousal..

2.) Symbolizing acknowledgement; confirmation..
"Yurg!! I forgot to turn in my paper!"
"What the yurg are you talking about."
"Holy yurg, I have a massive erection."
"Yurg, I got my chores done."
"I don't know what else to say, so I'll say Yurg."
viết bởi Freakin Seth 03 Tháng mười, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×