tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
A very uncommon, Amish German name.
That chicks last name, yutzy, is badass!
viết bởi the.best 29 Tháng sáu, 2010
 
2.
A high quality pair of breasts.
Wow, that girl had some nice Yutzies.
viết bởi Dick Allen 08 Tháng hai, 2010