Top Definition
Godly; awesome; jesus-like
That song is so Zaloom
viết bởi C-dawg 24 Tháng năm, 2003
verb; to cavalierly dismiss someone that is harassing you.

Example: When a student at NYU demands that you give her as much attention as humanly possible as though you are not her professor, but her employee.
That chick at the bar last night just zaloomed my ass when I asked for her number.
viết bởi TooManyMeds 07 Tháng một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×