tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The idea of doing work with no intention of actually doing it
Be Zambitious
viết bởi PCZedV 23 Tháng bảy, 2013