tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
It means "What the fuck"
"Ze fuck is that shit?"
viết bởi lolguana 04 Tháng sáu, 2012