tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A general term for getting screwed out of something.
viết bởi Wynn 05 Tháng mười hai, 2004