tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Zenon's clever way of saying, "Oh shit"
"Zeedislapedis! I totally forgot about my test today!"
viết bởi Sarah 03 Tháng tư, 2004