tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
V. To smack an individual upside the head (yiddish)
don't make me give you a zetz!
viết bởi utopus 15 Tháng sáu, 2010
 
2.
A guy who has there balls in a womans purse!!!
bro you need to handle your girl, ur bein a zetz!
viết bởi john slipperman 12 Tháng hai, 2009