tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Zew
The Polish God of pork.
Let all who worship the Magical Animal kneel before Zew!
viết bởi Shitbrick 19 Tháng tư, 2005
 
2.
zew
1. A gangster zoo.
2. Where gangster's go to see the animals.
Gangster: "Yo, wanna go down to the zew and see the elephants?"
viết bởi Ginger59 27 Tháng một, 2008
 
3.
Zew
who own everyones who come him near
Yeah..
viết bởi Anonymous 12 Tháng mười, 2003