Top Definition
(1) n. A witty comeback or clever insult considered worthy of note, often hailed with the return salute, "Zinga!" by a dazzled fan that has heard it.
Erick: "That game was fantastic last night!"

Matt: "Your Mom was fantastic last night."

Admiring Fan: "Oh! ZINGA!"
viết bởi Mem's Mom 27 Tháng một, 2009
doing some lines of cocaine,or any drug up your nose.
Hey guys i did some zinga's last night i was a big mess.
viết bởi corey moniz 16 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×