tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
Gothic for goth
Check out those Ziphar chics...EWWWW
viết bởi DAUNTLESS 17 Tháng mười một, 2003