tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Hot woman of Asian decent.
Lucy Lui is one hot Zipper Tater.
viết bởi Tater1 31 Tháng năm, 2011