tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To be gigafied beyond all belief.
After we saw that gigabuck I turned into a Zope
viết bởi Ronaldo Gallagher 19 Tháng sáu, 2008
 
2.
to have raging wild buttsex
1) hey d00dz0r, wanna zope? (2) I zoped your mom last night
viết bởi z0per 20 Tháng mười hai, 2004