tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
when a guy's hair is bald on top with hair on the sides, like Bozo the Clown
George Jefferson had a bozo cut.
viết bởi DadaC 03 Tháng mười, 2013