tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a small problem that can be solved.
Misunderstanding was just a bump in the road on the way to success.
viết bởi mrabdman 15 Tháng mười, 2013