tìm từ bất kỳ, như là wyd:

a farewell to kings chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?