tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Slang term for a small circumcised micro penis.
I cant dock with you I have a Langy !
viết bởi Terry anus 04 Tháng ba, 2013