tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A Mexican Ducky is Northwest Ohio slang for $10,000.
That new Kia is gonna cost me a Mexican Ducky.
viết bởi Cuzimthedukeofearl 17 Tháng mười một, 2013