tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
tall pale skinny bird resmebling figure
Damn that faggot looked a quat.
viết bởi ja-maine 22 Tháng bảy, 2006

Words related to a quat

bitch candyass faggot pussy queer