tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When 28 guys cum on a sponge and throw it at a unsuspected passer buy
Hey guys let's give that dude a sponge bob!
viết bởi Jon reilley 26 Tháng mười, 2013