tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
What a cop is if you take away his gun and his badge.
"Without a gun and a badge, what do you got? A sucka in a uniform waiting to get shot." -Eazy-E (N.W.A. - "Fuck Tha Police")
viết bởi Nick D 28 Tháng một, 2004